Club-API

Club-API

Onze club-API: Yannick Schumers (yannick_schumers@hotmail.com) 


Iedere voetballer heeft het recht om te voetballen in een veilige omgeving, maar ook in voetbal komt ongepast gedrag helaas voor.
Maar liefst 82% van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten (algemeen), 55% van fysiek grensoverschrijdend gedrag en 27% klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag (onderzoek 2020 Thomas More).

De club kunnen (en moeten) hierbij een centrale rol spelen. Hierbij is het aanstellen van een club-API geen overbodige luxe, maar een onmisbare schakel. 


Waarom een club-API?


Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.
Voetbal Vlaanderen streeft er naar dat tegen eind 2024elke club met een jeugdwerkingeen Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit aan het werk is.


Bron: RBFA.be