Wedstrijden

Wedstrijden als deel van de opleiding

JVGR biedt de mogelijkheid aan hun spelers om wedstrijden (oefenwedstrijden, competitie of tornooien) te spelen in verschillende leeftijdscategorieën (5- tot 21-jarigen). Deze worden gespeeld in diverse wedstrijdformats, gebaseerd op het ontwikkelingsniveau van het kind (provinciaal/gewestelijk). Daarnaast is de jeugdcompetitie onderverdeeld in een aantal verschillende niveaus. Op deze manier krijgt elk kind de kans om op zijn/haar niveau te ontwikkelen als voetballer of voetbalster.


In een wedstrijd leren de jeugdspelers omgaan met alle weerstanden 
die het verloop en dus ook het resultaat van een wedstrijd kunnen

beïnvloeden:

  • De weersomstandigheden, de accommodatie,
  • De interpretatie van reglementen,
  • De speler zelf, de medespelers, de tegenstrever(s),
  • De supporters (zowel van tegenstrever als de eigen supporters)


Plezier, spelvreugde en uitdaging (grens van eigen kunnen verleggen) staan voorop in onze opleiding. Dat proberen we op trainingen, maar zeker ook op wedstrijden door te drijven. Hierbij trachten we onze accenten ook te leggen op het fair en sportief blijven naar elkaar, scheidsrechter, tegenspelers en supporters van de tegenstander. Dit kunnen we samenvatten in 1 woord: RESPECT!


Ongeacht de leeftijd of het niveau van de speler, heeft elke speler binnen onze club het recht om minimum de helft van de speeltijd mee te spelen. Hoe meer, hoe beter voor de ontwikkeling!


Via de onderstaande knoppen kan je voor elke categorie de kalender opvragen. 

NOOT: De jeugdcompetitie wordt opgedeeld in een competitie voor nieuwjaar en een competitie na nieuwjaar. Sinds de competitiehervorming in het seizoen 2014-2015 worden er geen resultaten meer bijgehouden en rangschikkingen opgemaakt tot en met de leeftijdscategorie U13 (t.e.m. format 8v8). Dit heeft er voor gezorgd dat er veel ontwikkelingsgerichter (i.p.v. resultaatgerichter) gewerkt wordt door de clubs.